Rauhoittavat Signaalit

Koirat käyttävät tiettyjä signaaleja viestittääkseen toisille koirille tai ihmisille rauhanomaisista aikeistaan. Niitä on kutsuttu myös nimellä välimatkaa lisäävät käytökset. Koirat käyttävät signaaleja, kun ne ovat stressaantuneita tai, kun ne havaitsevat ympäristössä uhkatekijöitä. Signaalit voivat rauhoittaa sekä ympärillä olijoita, että koiraa itseään. Tähän blogitekstiin olen kerännyt yleisesti koirilla esiintyviä rauhoittavia signaaleja ja tekstien lähteinä olen käyttänyt Turid Rugasin Rauhoittavat signaalit kirjaa, sekä Barbara Handelmanin kirjaa Koirien kieli ja käyttäytyminen.


Pään kääntäminen

Koira kääntää päätään sivuun, kun sitä lähestyy. Pään kääntö voi olla hienovarainen pään sivulle heilautus tai pää voi kääntyä reilummin sivuun, kuten kuvassa. Päätä kääntävä koira haluaa etäisyyttä lähellään oleviin tai tapahtuviin asioihin ja siihen monesti liittyy muitakin välimatkaa lisääviä käytöksiä.Vartalon kääntäminen

Mikäli pelkkä pään kääntäminen ei riitä, koira voi kääntää koko vartalonsa ja hartiansa pois uhkaavasta tilanteesta. Näin se viestittää rauhanomaisuuttaan ja haluaan välimatkaan. Yleensä tätä on ennakoinut jo joku muu lievempi signaali, joka ei ole tehonnut. Koira voi kääntyä myös kokonaan selin.Etujalan nosto, Jähmettyminen

Koira voi uhkaa kokiessaan jähmettyä tai hidastaa liikettään. Samalla se saattaa nostaa hitaasti toista etujalkaansa. Etujalan nostoon liittyy myös kehon painopisteen siirtyminen ja sitä voi esiintyä myös pelkästään ilman jalan nostoa.
Silmien siristys

Koira pehmentää katsettaan ja siristää silmiään silloin, kun se haluaa katsoa kohti mutta samalla ilmaista olevansa ystävällinen ja rauhanomainen.

Kirsun nuolaisu

Koira nuolaisee kirsuaan, tai vain vilauttaa kieltään, jonkun asian uhatessa sitä. Kielen vilautus on usein välimatkaa lisäävää käyttäytymistä ja koira kertoo sillä epämukavasta olostaan. Kuvassa kirsun nuolaisuun on yhdistynyt voimakas silmien siristys ja kuvan koira haluaakin kertoa kuvaajalle olevansa rauhanomainen mutta silti haluavansa välimatkaa kuvaajaan.Haukottelu

Koirat haukottelevat paitsi väsyneinä mutta myös kertoakseen epämukavasta tilanteesta. Haukottelemalla koira vähentää jännitystä tai se voi olla merkki epävarmuudesta.

Valaan katse, Whale Eye

Kun koira kiristää päälaen ihoaan niin, että silmästä paljastuu silmänvalkuainen osittain, kutsutaan tätä valaan katseeksi tai whale eyeksi. Tämä katse ilmaisee koiran olevan stressaantunut tai uhkaava. Kuvassa koirat ovat kääntäneet päänsä sivuun ja kummallakin on valaan katse.
Haistelu

Koirat haistelevat maata, koska hajuaisti on koiralle tärkeä ja ne keräävät informaatiota ympäristöstään tarkalla hajuaistillaan. Maan haistelu voi myös olla sijaistoimintaa ja rauhoittava ele. Koira saattaa haistelle maata kesken kiihkeän leikin, kuten kuvassa, tai rauhoittaakseen uhkaavasti käyttäytyvää omistajaa.
Kaartaen lähestyminen

Koirat harvoin lähestyvät toisiaan suoraan kohti. Koirien elekielessä kaartaen lähestyminen on kohteliasta ja rauhanomaista. Selvästi vartalo kaarella lähestyvä koira viestii toiselle ystävällisistä aikeistaan. Lähestyvä koira saattaa myös haistella maata samalla rauhoitellakseen lähestyttävää.